Boknings- och betalningsvillkor

BOKNINGSVILLKOR SP AKTIVITETSCENTER 

Ansvarig uthyrare: SP Aktivitetscenter AB
Kyrkbyn 175,  780 68 Transtrand
Tfn: +46 (0) 280-22370
Org.nr. 556973-5615, VATNO 556973561501

Som uthyrare är vi skyldiga till att:
- du får en skriftlig bekräftelse på din bokning via posten eller på din e-mail.
- rummet/rummen stämmer med vår beskrivning.
- du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
- du får disponera rummet/rummen från kl 15 avtalad ankomstdag till kl 11
avresedag om inget annat bekräftas.
* Om du inte är nöjd med rummet/rummen så är det oss du skall vända dig till.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna av bokningen så snart vi bekräftar bokningen och du har betalat.

När skall jag betala?
Faktura samt orderbekräftelse utgår via mail vid bokningstillfället och där finns information om betalning som gäller din bokning.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du missar betalning av bokningen räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
I din orderbekräftelse står information om avbokning.

Vad har jag för skyldigheter
Du måste vårda rummet/rummen väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda rummet/rummen till något annat än vad som avtalats vid bokningen och du får inte låta fler personer övernatta i rummet/rummen än vad du uppgav vid bokningen.
Rökning på rummen är förbjudet. Sker detta debiterar vi er för saneringskostnad.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m
Både du och jag har rätt att träda ifrån hyresavtalet om rummet/rummen inte, längre avbrott i vatten eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande händelser, som varken du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av rummet/rummen.

Vasaloppsveckan bokning-, betalnings och avbokningsregler

Bekräftelse/faktura utgår med anmälningsavgift på 25 % av logibeloppet. Den skall betalas inom 10 dagar. Betalas den ej i tid räknas det som en avbokning och vi annullerar vi bokningen.
Om du avbokar och endast har betalt anmälningsavgiften behåller vi den i avbokningsavgift. (Gäller endast innan slutbetalning, 1 november)

Bokar du senare än 1:a november skall hela bokningen betalas inom 10 dagar. Betalas bokningen ej i tid räknas det som avbokning och vi annullerar bokningen.
Slutbetalning för hela bokningen inklusive måltider etc. skall vara oss tillhanda senast 1:a november.

Betalas slutbetalningen ej i tid räknas det som en avbokning och vi annullerar vi bokningen och behåller anmälningsavgiften som avbokningsavgift.
Vid sjukdom kan du välja att sälja ditt boende vidare till annan som du sätter i ditt ställe. Du måste dock meddela oss vem som kommer.

Cykel- och Ultravasan
Faktura utgår med hela beloppet på boendet. Den skall betalas inom 20 dagar. Betalas den ej i tid så blir din bokning avbokad.
Vid avbokning innan 1 Mars så återbetalas 50% av bokningen. Vid senare avbokning utgår full debitering.

Vid sjukdom kan du välja att sälja ditt boende vidare till annan som du sätter i ditt ställe. Du måste dock meddela oss vem som kommer.

Säsongscamping
Bokningen är bindande och betald plats återbetalas ej vid avbokning.